نمایش دادن همه 11 نتیجه

ساق بند الاستيک پاک سمن

PakSaman Elastic Calf Shin Support

190,000 تومان
مفصل زانو بزرگترین مفصل در بدن می‌باشد. تعدادی رباط و مينيسک، برای ثابت نگه داشتن مفصل زانو وجود دارد. با

ساق بند حوله ای پاک سمن

PakSaman Towelly Shin Support

239,000 تومان
مفصل زانو بزرگترین مفصل در بدن می باشد. چندين مینیسک و رباط جهت افزايش ثبات مفصل زانو وجود دارد. رباط

ساق بند طبی (طرح كبريتی) پاک سمن

PakSaman Shin Support

186,000 تومان
مفصل زانو بزرگترین مفصل در بدن می باشد. چندين مینیسک و رباط جهت افزايش ثبات مفصل زانو وجود دارد. با

ساق بند طبی پاک سمن

PakSaman Calf Shin Support

194,000 تومان
مفصل زانو بزرگترین مفصل در بدن می باشد. چندين مینیسک و رباط جهت افزايش ثبات مفصل زانو وجود دارد. با

ساق بند کشی مخروطی پاک سمن

PakSaman Elastic Shin Support ( Cone shape )

210,000 تومان
مفصل زانو بزرگترین مفصل در بدن می باشد. چندين مینیسک و رباط جهت افزايش ثبات مفصل زانو وجود دارد. با

قوزک بند طبی الاستيک پاک سمن

PakSaman Ankle Support Elastic

174,000 تومان
مفصل مچ پا از استخوان های ساق و پا تشكيل شده است؛ استخوان درشت نی، نازک نی و تالوس. برآمدگی

قوزک بند طبی حوله ای پاک سمن

PakSaman Towelly Ankle Support

200,000 تومان
مفصل مچ پا از استخوان های ساق و پا تشكيل شده است، استخوان درشت نی، نازک نی و تالوس. برآمدگی

قوزک بند طبی نئوپرنی پشت باز پاک سمن

PakSaman Neoprene Ankle Support Open Design

275,000 تومان
مفصل مچ پا از استخوان های ساق و پا تشكيل شده است؛ استخوان درشت نی، نازک نی و تالوس. برآمدگی

قوزک بند ليگامانی پاک سمن

PakSaman Ligament Ankle Support

220,000 تومان
مفصل مچ پا از استخوان های ساق و پا تشكيل شده است؛ استخوان درشت نی، نازك نی و تالوس. برآمدگی

قوزک بند نئوپرنی آتل دار پاک سمن

PakSaman Neoprene Ankle Support with Spring

473,000 تومان
مفصل مچ پا از استخوان های ساق و پا تشكيل شده است، استخوان درشت نی، نازک نی، و تالوس. برآمدگی