نمایش دادن همه 11 نتیجه

ساق بند الاستيک پاک سمن

PakSaman Elastic Calf Shin Support

شناسه: 028
256,000 تومان
مفصل زانو بزرگترین مفصل در بدن می‌باشد. تعدادی رباط و مينيسک، برای ثابت نگه داشتن مفصل زانو وجود دارد. با

ساق بند حوله ای پاک سمن

PakSaman Towelly Shin Support

شناسه: 029
322,000 تومان
مفصل زانو بزرگترین مفصل در بدن می باشد. چندين مینیسک و رباط جهت افزايش ثبات مفصل زانو وجود دارد. رباط

ساق بند طبی (طرح كبريتی) پاک سمن

PakSaman Shin Support

شناسه: 038
251,000 تومان
مفصل زانو بزرگترین مفصل در بدن می باشد. چندين مینیسک و رباط جهت افزايش ثبات مفصل زانو وجود دارد. با

ساق بند طبی پاک سمن

PakSaman Calf Shin Support

شناسه: 072
262,000 تومان
مفصل زانو بزرگترین مفصل در بدن می باشد. چندين مینیسک و رباط جهت افزايش ثبات مفصل زانو وجود دارد. با

ساق بند کشی مخروطی پاک سمن

PakSaman Elastic Shin Support ( Cone shape )

شناسه: 112
210,000 تومان284,000 تومان
مفصل زانو بزرگترین مفصل در بدن می باشد. چندين مینیسک و رباط جهت افزايش ثبات مفصل زانو وجود دارد. با

قوزک بند طبی الاستيک پاک سمن

PakSaman Ankle Support Elastic

شناسه: 030
235,000 تومان
مفصل مچ پا از استخوان های ساق و پا تشكيل شده است؛ استخوان درشت نی، نازک نی و تالوس. برآمدگی

قوزک بند طبی حوله ای پاک سمن

PakSaman Towelly Ankle Support

شناسه: 031
220,000 تومان
مفصل مچ پا از استخوان های ساق و پا تشكيل شده است، استخوان درشت نی، نازک نی و تالوس. برآمدگی

قوزک بند طبی نئوپرنی پشت باز پاک سمن

PakSaman Neoprene Ankle Support Open Design

شناسه: 128
371,000 تومان426,000 تومان
مفصل مچ پا از استخوان های ساق و پا تشكيل شده است؛ استخوان درشت نی، نازک نی و تالوس. برآمدگی

قوزک بند ليگامانی پاک سمن

PakSaman Ligament Ankle Support

شناسه: 041
297,000 تومان342,000 تومان
مفصل مچ پا از استخوان های ساق و پا تشكيل شده است؛ استخوان درشت نی، نازك نی و تالوس. برآمدگی

قوزک بند نئوپرنی آتل دار پاک سمن

PakSaman Neoprene Ankle Support with Spring

شناسه: 088
638,000 تومان734,000 تومان
مفصل مچ پا از استخوان های ساق و پا تشكيل شده است، استخوان درشت نی، نازک نی، و تالوس. برآمدگی

قوزک بند نئوپرنی ساده پاک سمن

PakSaman Neoprene Ankle Simple Support

شناسه: 0129
344,000 تومان395,000 تومان
مفصل مچ پا از استخوان های ساق و پا تشكيل شده است؛ استخوان درشت نی، نازک نی و تالوس. برآمدگی