نمایش دادن همه 3 نتیجه

شانه بازوبند نئوپرنی يكطرفه پاک سمن

Paksaman Neoprene Shoulder Support

شناسه: 111
459,000 تومان
مفصل شانه از فعال ترین و پیچیده ترین مفاصل بدن می باشد. کپسول و رباط ها به عنوان ثبات دهنده

شانه بازوبند يكطرفه پاک سمن

Paksaman Unilateral Shoulder Support

شناسه: 048
295,000 تومان
مفصل شانه از فعال ترین و پیچیده ترین مفاصل بدن می باشد. کپسول و رباط ها به عنوان ثبات دهنده

کتف بند یکطرفه (چپ و راست) پاک سمن

Paksaman Clavicle and Scapula Support

شناسه: 006
382,000 تومان
مفصل شانه از استخوان بازو، کتف و استخوان ترقوه تشکیل می‌شود. این ساختار استخوانی توسط جناغ سینه به تنه متصل