خانه » ساق و مچ پا

در حال نمایش 9 نتیجه

قوزک بند نئوپرنی ساده پاک سمن

PakSaman Neoprene Ankle Simple Support

شناسه: 0129
457,000 تومان572,000 تومان
مفصل مچ پا از استخوان های ساق و پا تشكيل شده است؛ استخوان درشت نی، نازک نی و تالوس. برآمدگی

قوزک بند ليگامانی پاک سمن

Paksaman Ligament Ankle Support

شناسه: 041
396,000 تومان475,000 تومان
مفصل مچ پا از استخوان های ساق و پا تشكيل شده است؛ استخوان درشت نی، نازك نی و تالوس. برآمدگی

قوزک بند طبی الاستيک پاک سمن

Paksaman Ankle Support Elastic

شناسه: 030
تومان312,000 تومان
مفصل مچ پا از استخوان های ساق و پا تشكيل شده است؛ استخوان درشت نی، نازک نی و تالوس. برآمدگی

قوزک بند طبی نئوپرنی پشت باز پاک سمن

Paksaman Neoprene Ankle Support Open Design

شناسه: 128
494,000 تومان592,000 تومان
مفصل مچ پا از استخوان های ساق و پا تشكيل شده است؛ استخوان درشت نی، نازک نی و تالوس. برآمدگی

ساق بند الاستيک پاک سمن

Paksaman Elastic Calf Shin Support

شناسه: 028
تومان341,000 تومان
مفصل زانو بزرگترین مفصل در بدن می‌باشد. تعدادی رباط و مينيسک، برای ثابت نگه داشتن مفصل زانو وجود دارد. با

ساق بند طبی (طرح كبريتی) پاک سمن

Paksaman Shin Support

شناسه: 038
تومان334,000 تومان
مفصل زانو بزرگترین مفصل در بدن می باشد. چندين مینیسک و رباط جهت افزايش ثبات مفصل زانو وجود دارد. با

ساق بند و زانو بند حوله ای پاک سمن

Paksaman Towelly Shin Support

شناسه: 029
تومان429,000 تومان
مفصل زانو بزرگترین مفصل در بدن می باشد. چندين مینیسک و رباط جهت افزايش ثبات مفصل زانو وجود دارد. رباط

ساق بند حوله ای مخروطی پاک سمن

Paksaman Terrycloth Shin Support ( Cone shape )

شناسه: 112
397,000 تومان416,000 تومان
مفصل زانو بزرگترین مفصل در بدن می باشد. چندين مینیسک و رباط جهت افزايش ثبات مفصل زانو وجود دارد. با

ساق بند طبی پاک سمن

Paksaman Calf Shin Support

شناسه: 072
تومان348,000 تومان
مفصل زانو بزرگترین مفصل در بدن می باشد. چندين مینیسک و رباط جهت افزايش ثبات مفصل زانو وجود دارد. با