نمایش دادن همه 3 نتیجه

فتق بند با پد دو منظوره پاک سمن

Paksaman Inguinal Bilateral Hernia Truss

شناسه: 059
415,000 تومان477,000 تومان
فتق زمانی اتفاق می افتد که محتوای داخلی شکم (مانند چربی یا قسمت هایی از روده باریک)، در قسمت تحتانی

فتق بند دو طرفه پاک سمن

Paksaman Inguinal Hernia Truss Double

شناسه: 023
322,000 تومان
فتق زمانی اتفاق می افتد که محتوای داخلی شکم (مانند چربی یا قسمت هایی از روده باریک)، در قسمت تحتانی

فتق بند يک طرفه (چپ و راست) پاک سمن

Paksaman Inguinal Hernia Truss Single

شناسه: 022
297,000 تومان
فتق زمانی اتفاق می افتد که محتوای داخلی شکم (مانند چربی یا قسمت هایی از روده باریک)، در قسمت تحتانی