خانه » تهیگاه و لگن

در حال نمایش 3 نتیجه

فتق بند با پد دو منظوره پاک سمن

Paksaman Inguinal Bilateral Hernia Truss

شناسه: 059
552,000 تومان635,000 تومان
فتق زمانی اتفاق می افتد که محتوای داخلی شکم (مانند چربی یا قسمت هایی از روده باریک)، در قسمت تحتانی

فتق بند دو طرفه پاک سمن

Paksaman Inguinal Hernia Truss Double

شناسه: 023
تومان429,000 تومان
فتق زمانی اتفاق می افتد که محتوای داخلی شکم (مانند چربی یا قسمت هایی از روده باریک)، در قسمت تحتانی

فتق بند يک طرفه (چپ و راست) پاک سمن

Paksaman Inguinal Hernia Truss Single

شناسه: 022
تومان396,000 تومان
فتق زمانی اتفاق می افتد که محتوای داخلی شکم (مانند چربی یا قسمت هایی از روده باریک)، در قسمت تحتانی