خانه » تهیگاه و لگن

در حال نمایش 3 نتیجه

فتق بند با پد دو منظوره پاک سمن

Paksaman Inguinal Bilateral Hernia Truss

شناسه: 059
456,000 تومان524,000 تومان
387,600 تومان445,400 تومان
فتق زمانی اتفاق می افتد که محتوای داخلی شکم (مانند چربی یا قسمت هایی از روده باریک)، در قسمت تحتانی

فتق بند دو طرفه پاک سمن

Paksaman Inguinal Hernia Truss Double

شناسه: 023
354,000 تومان
300,900 تومان
فتق زمانی اتفاق می افتد که محتوای داخلی شکم (مانند چربی یا قسمت هایی از روده باریک)، در قسمت تحتانی

فتق بند يک طرفه (چپ و راست) پاک سمن

Paksaman Inguinal Hernia Truss Single

شناسه: 022
327,000 تومان
277,950 تومان
فتق زمانی اتفاق می افتد که محتوای داخلی شکم (مانند چربی یا قسمت هایی از روده باریک)، در قسمت تحتانی