نمایش دادن همه 3 نتیجه

فتق بند با پد دو منظوره پاک سمن

Paksaman Inguinal Bilateral Hernia Truss

307,000 تومان
فتق زمانی اتفاق می افتد که محتوای داخلی شکم (مانند چربی یا قسمت هایی از روده باریک)، در قسمت تحتانی

فتق بند دو طرفه پاک سمن

Paksaman Inguinal Hernia Truss Double

239,000 تومان
فتق زمانی اتفاق می افتد که محتوای داخلی شکم (مانند چربی یا قسمت هایی از روده باریک)، در قسمت تحتانی

فتق بند يک طرفه (چپ و راست) پاک سمن

Paksaman Inguinal Hernia Truss Single

220,000 تومان
فتق زمانی اتفاق می افتد که محتوای داخلی شکم (مانند چربی یا قسمت هایی از روده باریک)، در قسمت تحتانی