نمایش دادن همه 7 نتیجه

گردنبند طبی سخت پاک سمن

Paksaman Hard Cervical Collar

شناسه: 002
349,000 تومان
گردنبند طبی سخت پاک سمن، با طراحی منحصر به فرد به عنوان آتل گردن نيز شناخته می­ شود. هدف اصلی

گردنبند طبی سخت چانه دار پاک سمن

Paksaman Hard Cervical Collar with Chin Support

شناسه: 039
356,000 تومان
گردنبند طبی سخت چانه دار پاک سمن، با طراحی منحصر به فرد به عنوان آتل گردن با هدف محافظت از

گردنبند طبی نرم آتل دار پاک سمن

paksaman Soft Cervical Collar

شناسه: 003
220,000 تومان
گردنبند طبی نرم آتل دار پاک سمن، یک ابزار درمانی در جهت حمایت از مهره های گردنی و کاهش درد

گردنبند طبی نرم پاک سمن

Paksaman Soft Cervical Collar for Export

شناسه: 040
239,000 تومان
گردن بند طبی نرم پاک سمن، با کنترل حداقلی حرکات سر­­ و­ گردن به عنوان یک حمایت کننده گردن مورد

گردنبند طبی نیمه سخت پاک سمن

Paksaman Semi-Rigid Cervical Collar

شناسه: 165
382,000 تومان
گردنبند طبی نیمه سخت پاک سمن با طراحی منحصر به فرد به عنوان آتل گردن نيز شناخته می­شود. هدف اصلی

گردنبند فيلادلفيا پاک سمن

paksaman Philadelphia Cervical Collar

شناسه: 069
349,000 تومان
گردنبند فيلادلفيا پاک سمن، بريس محكمی برای جلوگيری از حركات سر و گردن بعد از آسيب های شدید گردنی و

گردنبند فيلادلفيا نای باز پاک سمن

paksaman Philadelphia Tracheotomy Collar

شناسه: 114
353,000 تومان
گردنبند فيلادلفيا پاک سمن، بريس محكمی برای جلوگيری از حركات سر و گردن بعد از آسيب های شدید گردنی و