نمایش 1–12 از 29 نتیجه

آتل انگشت پاک سمن

Paksaman Finger Splint

شناسه: 054
114,000 تومان
96,900 تومان
دست شامل مفاصل کارپومتاکارپال، متاکارپوفالانژیال و مفاصل بين انگشتی فوقانی و تحتانی است. در بعضی مواقع، وارد آمدن فشار مستقیم

آرنج بند (با قابليت تنظيم ) پاک سمن

Paksaman Adjustable Elbow Support

شناسه: 047
327,000 تومان392,000 تومان
277,950 تومان333,200 تومان
مفصل آرنج شامل قسمت تحتانی استخوان بازو و قسمت فوقانی استخوان های ساعد می باشد. كپسول مفصلی و رباط های

آرنج بند نئوپرنی با استرپ پاک سمن

Paksaman Neoprene Elbow Support

شناسه: 135
423,000 تومان487,000 تومان
359,550 تومان413,950 تومان
مفصل آرنج شامل قسمت تحتانی استخوان بازو و قسمت فوقانی استخوان های ساعد می باشد. كپسول مفصلی و رباط های

آرنج بند نئوپرنی پد دار پاک سمن

Paksaman Neoprene Elbow Support (With Pad)

شناسه: 123
486,000 تومان559,000 تومان
413,100 تومان475,150 تومان
مفصل آرنج شامل قسمت تحتانی استخوان بازو و قسمت فوقانی استخوان های ساعد می باشد. كپسول مفصلی و رباط های

آويز دست شانه ای با بازوبند الحاقی پاک سمن

Paksaman Arm Sling with Shoulder Control

شناسه: 051
546,000 تومان628,000 تومان
464,100 تومان533,800 تومان
اندام فوقانی شامل، بازوها، آرنج، ساعد، مچ دست و انگشتان می شود. اندام فوقانی در معرض بیماری ها و آسيب

آويز دست شانه ای پاک سمن

Paksaman Arm Sling Soft Orthopedic Sling

شناسه: 071
354,000 تومان407,000 تومان
300,900 تومان345,950 تومان
دام فوقانی شامل، بازوها، آرنج، ساعد، مچ دست و انگشتان می شود. اندام فوقانی در معرض بیماری ها و آسيب

آويز دست گردنی پاک سمن

Paksaman Arm Sling

شناسه: 013
449,000 تومان516,000 تومان
381,650 تومان438,600 تومان
اندام فوقانی شامل، بازوها، آرنج، ساعد، مچ دست و انگشتان می شود. اندام فوقانی در معرض بیماری ها و آسيب

آویز دست دو تیکه پاک سمن

Paksaman Arm Sling Two Pieces

شناسه: 155
372,000 تومان428,000 تومان
316,200 تومان363,800 تومان
اندام فوقانی، شامل بازو، آرنج، ساعد، مچ دست و انگشتان می شود. ساعد به دليل آسيب های مستقيم و ضربه،

باند تنيس البو پاک سمن

Paksaman Tennis Elbow Band

شناسه: 055
183,000 تومان220,000 تومان
155,550 تومان187,000 تومان
مفصل آرنج شامل قسمت تحتانی استخوان بازو و قسمت فوقانی استخوان های ساعد می باشد. كپسول مفصلی و رباط های

باند تنیس البو نئوپرنی پاک سمن

PaksamanTennis Elbow Band Neoprene

شناسه: 133
255,000 تومان306,000 تومان
216,750 تومان260,100 تومان
مفصل آرنج شامل قسمت تحتانی استخوان بازو و قسمت فوقانی استخوان های ساعد می باشد. كپسول مفصلی و رباط های

حمايت كننده نئوپرنى مچ دست پاک سمن

Paksaman Neoprene Wrist Wrap

شناسه: 162
231,000 تومان
196,350 تومان
مفصل مچ دست از ۸ استخوان كوچک دست و استخوان های ساعد تشكيل شده است، كه باهم مفصل مچ دست

شست بند آتل دار پاک سمن

PaksamanThumb Spica Splint with Bar

شناسه: 053
327,000 تومان376,000 تومان
277,950 تومان319,600 تومان
مفصل شست اجازه طیف وسیعی از حرکات را در جهات مختلف می دهد، در واقع حرکات ظريف دست با همکاری