خانه » پشت و کمر

نمایش 1–12 از 14 نتیجه

قوزبند كمربندطبی پل دار (کوتاه و بلند) پاک سمن | کرست کمر طبی

Paksaman Soft Taylor Corset

شناسه: 042
1,401,000 تومان1,611,000 تومان
1,190,850 تومان1,369,350 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. علاوه بر اين، دو مهره به

كمربند طبی سخت (با آتل پلی پروپيلن) پاک سمن | کرست کمر طبی

Paksaman Lumbosacral Corset (With Hard Bar)

شناسه: 019
1,086,000 تومان1,358,000 تومان
923,100 تومان1,154,300 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

كمربند طبی سخت آتل دار ( با كش الاستيک)پاک سمن | کرست کمر طبی

Paksaman Superior Lumbosacral Corset with Hard Bar

شناسه: 139
1,161,000 تومان1,451,000 تومان
986,850 تومان1,233,350 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

كمربند طبی سخت نئوپرنی پاک سمن| کرست کمر طبی

Paksaman Neoprene Lumborsacral Corset with Hard Bar

شناسه: 117
1,458,000 تومان1,823,000 تومان
1,239,300 تومان1,549,550 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج مهره

كمربند طبی كار پاک سمن | کرست کمر طبی

Paksaman Job Lumbar Support

شناسه: 076
771,000 تومان964,000 تومان
655,350 تومان819,400 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای، پنج مهره

كمربند طبی نرم با (آتل پلی پروپيلن) پاک سمن | کرست کمر طبی

PaksamanLumbosacral Corset (With Soft Bar)

شناسه: 018
936,000 تومان1,170,000 تومان
795,600 تومان994,500 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

کمربند طبی بارداری (شکم بند بارداری) پاک سمن | کرست کمر طبی

Paksaman Pregnancy Support Maternity Belt

شناسه: 166
720,000 تومان900,000 تومان
612,000 تومان765,000 تومان
یکی از مهمترین نشانه های بارداری، افزایش دور شکم به دلیل بزرگ شدن رحم می باشد. با گذشت زمان بارداری،

کمربند طبی پد دار پاک سمن | کرست کمر طبی

Paksaman Lumbosacral Corset with Pad

شناسه: 141
1,092,000 تومان1,365,000 تومان
928,200 تومان1,160,250 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

کمربند طبی پد دار منفذدار پاک سمن | کرست کمر طبی

Paksaman Lumbosacral Corset (With Pad)

شناسه: 148
1,086,000 تومان1,358,000 تومان
923,100 تومان1,154,300 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

کمربند طبی سخت با کش پهن پاک سمن | کرست کمر طبی

Paksaman Lumbosacral Corset (Hard Bar & Wide Strap)

شناسه: 125
1,086,000 تومان1,358,000 تومان
923,100 تومان1,154,300 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای، پنج مهره كمری

کمربند طبی سخت منفذدار پاک سمن | کرست کمر طبی

Paksaman Elastic Lumbosacral Corset (With Soft Bar)

شناسه: 146
1,086,000 تومان1,358,000 تومان
923,100 تومان1,154,300 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

کمربند طبی نئوپرنی ( هاي ساپورت ) پاک سمن | کرست کمر طبی

Paksaman Neoprene medical belt (high support)

شناسه: 175
1,497,000 تومان1,871,000 تومان
1,272,450 تومان1,590,350 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج