خانه » پشت و کمر

نمایش 1–12 از 14 نتیجه

قوزبند كمربندطبی پل دار (کوتاه و بلند) پاک سمن | کرست کمر طبی

Paksaman Soft Taylor Corset

شناسه: 042
1,541,000 تومان1,773,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. علاوه بر اين، دو مهره به

كمربند طبی سخت (با آتل پلی پروپيلن) پاک سمن | کرست کمر طبی

Paksaman Lumbosacral Corset (With Hard Bar)

شناسه: 019
1,195,000 تومان1,493,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

كمربند طبی سخت آتل دار ( با كش الاستيک)پاک سمن | کرست کمر طبی

Paksaman Superior Lumbosacral Corset with Hard Bar

شناسه: 139
1,277,000 تومان1,596,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

كمربند طبی سخت نئوپرنی پاک سمن| کرست کمر طبی

Paksaman Neoprene Lumborsacral Corset with Hard Bar

شناسه: 117
1,604,000 تومان2,005,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج مهره

كمربند طبی كار پاک سمن | کرست کمر طبی

Paksaman Job Lumbar Support

شناسه: 076
848,000 تومان1,060,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای، پنج مهره

كمربند طبی نرم با (آتل پلی پروپيلن) پاک سمن | کرست کمر طبی

PaksamanLumbosacral Corset (With Soft Bar)

شناسه: 018
1,030,000 تومان1,287,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

کمربند طبی بارداری (شکم بند بارداری) پاک سمن | کرست کمر طبی

Paksaman Pregnancy Support Maternity Belt

شناسه: 166
792,000 تومان990,000 تومان
یکی از مهمترین نشانه های بارداری، افزایش دور شکم به دلیل بزرگ شدن رحم می باشد. با گذشت زمان بارداری،

کمربند طبی پد دار پاک سمن | کرست کمر طبی

Paksaman Lumbosacral Corset with Pad

شناسه: 141
1,201,000 تومان1,502,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

کمربند طبی پد دار منفذدار پاک سمن | کرست کمر طبی

Paksaman Lumbosacral Corset (With Pad)

شناسه: 148
1,195,000 تومان1,493,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

کمربند طبی سخت با کش پهن پاک سمن | کرست کمر طبی

Paksaman Lumbosacral Corset (Hard Bar & Wide Strap)

شناسه: 125
1,195,000 تومان1,493,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای، پنج مهره كمری

کمربند طبی سخت منفذدار پاک سمن | کرست کمر طبی

Paksaman Elastic Lumbosacral Corset (With Soft Bar)

شناسه: 146
1,195,000 تومان1,493,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

کمربند طبی نئوپرنی ( هاي ساپورت ) پاک سمن | کرست کمر طبی

Paksaman Neoprene medical belt (high support)

شناسه: 175
1,647,000 تومان2,058,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج