نمایش دادن همه 12 نتیجه

كمربند طبی سخت (با آتل پلی پروپيلن) پاک سمن

Paksaman Lumbosacral Corset (With Hard Bar)

شناسه: 019
987,000 تومان1,135,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

كمربند طبی سخت آتل دار ( با كش الاستيک)

Paksaman Superior Lumbosacral Corset with Hard Bar

شناسه: 139
1,055,000 تومان1,214,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

كمربند طبی كار پاک سمن

Paksaman Job Lumbar Support

شناسه: 076
701,000 تومان806,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای، پنج مهره

كمربند طبی نرم با (آتل پلی پروپيلن) پاک سمن

PaksamanLumbosacral Corset (With Soft Bar)

شناسه: 018
851,000 تومان979,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

کمربند طبی بارداری (شکم بند بارداری) پاک سمن

Paksaman Pregnancy Support Maternity Belt

شناسه: 166
655,000 تومان753,000 تومان
یکی از مهمترین نشانه های بارداری، افزایش دور شکم به دلیل بزرگ شدن رحم می باشد. با گذشت زمان بارداری،

کمربند طبی پد دار پاک سمن

Paksaman Lumbosacral Corset with Soft Bar

شناسه: 141
993,000 تومان1,142,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

کمربند طبی پد دار منفذدار پاک سمن

Paksaman Lumbosacral Corset (With Pad)

شناسه: 148
987,000 تومان1,135,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

کمربند طبی سخت با کش پهن پاک سمن

Paksaman Lumbosacral Corset (Hard Bar & Wide Strap)

شناسه: 125
987,000 تومان1,135,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای، پنج مهره كمری

کمربند طبی سخت منفذدار پاک سمن

Paksaman Elastic Lumbosacral Corset (With Soft Bar)

شناسه: 0110
731,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

کمربند طبی نئوپرنی ( هاي ساپورت ) پاک سمن

Paksaman Neoprene medical belt (high support)

شناسه: 175
1,361,000 تومان1,565,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

کمربند طبی نرم آتل دار (با كش الاستيک) پاک سمن

Paksaman Lumbosacral Corset (Elastic Strap & Soft Bar)

شناسه: 140
949,000 تومان1,092,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج

کمربند طبی نرم منفذدار پاک سمن

Paksaman Lumbosacral Corset (With Soft Bar)

شناسه: 147
851,000 تومان979,000 تومان
ستون فقرات دارای سه بخش عمده ، گردن، قفسه سينه و كمر می باشد. ۱۲ مهره سينه ای ، پنج