تمرینات ورزشی و توانبخشی

ورزش های مناسب برای دست و مچ دست

 1. به صورت ایستاده یا نشسته در حالی كه دستان شما كشيده است و کف دست به سمت پايين قرار دارد، با دست ديگر به آرامی مچ دست چپ خود را به سمت پايين بكشيد. برای 10 ثانيه دست هایتان را در این حالت نگه داريد.

این حرکت را برای 10 بار تكرار كنيد.

paksaman

 1. بصورت ایستاده یا نشسته در حالی كه دستان شما كشيده است و کف دست به سمت بالا قرار دارد، با دست ديگر به آرامی مچ دست راست خود را به سمت پايين بكشيد. براي 10 ثانيه در اين حالت بمانيد.

این حرکت را برای 10 بار تكرار كنيد.

paksaman

 1. يک قوطی متوسط و یا یک بطری آب را كه متناسب با دستان شماست، در دست بگيريد. دست تان را روبه روی خود و كاملا صاف نگه داريد، قوطی بايد به صورت افقی، همانطور كه در تصوير نشان داده شده باشد، دست تان را از مفصل مچ بالا و پايين کنید.

این حرکت را برای 10 بار تكرار كنيد.

paksaman

 1. با قوطی و یا بطری ای که دردست دارید، دست تان را روبه روی خود و كاملا صاف نگه داريد، کف دست باید به سمت بالا باشد، و با كمک مچ آن را بالا و پايين آوريد. سپس مچ تان را بچرخانيد تا قوطی در دست شما زاويه 180 درجه به خود بگيرد.

این حرکت را برای 10 بار تكرار كنيد.

paksaman

    1. قوطی و یا بطری را در يک دست نگه داريد. دست خود را به جلو بكشيد، و تا جلوی صورت بالاآوريد، مانند تصوير از يک سمت، قوطی را در دست خود نگه داشته و همانطور كه نشان داده شده بالا و پايين آوريد.

   این حرکت را برای 10 بار تكرار كنيد.

  paksaman

 1. از یک دمبل یا قوطی به عنوان وزنه استفاده کنید. در حالتی که آرنج را به شکم خود می چسبانید به آرامی دمبل را به قفسه سينه نزديک كنيد، برای 3 ثانيه در همين حالت بمانيد و سپس به حالت اولیه بازگرديد. در طول تمرين به كمر خود كشش و يا قوس ناگهانی ندهيد و آن را ثابت نگه داريد.این حرکت را برای 10 بار تكرار كنيد.

paksaman

 1. يكی از راه های موثر در افزايش قدرت و تقويت مچ دست، استفاده از محصولات ارتوپدی و طبی استاندارد است. افراد می توانند پس از مشاوره با پزشک از محصولات کمک درمانی مناسب بهره بگيرند. پاک سمن با دانش و مهارت بسيار به توليد محصولات ارتوپدی تخصصی می پردازد، تا شما را در رسيدن به اين مهم ياری نمايد.


paksaman

برای خرید مچ بند های پاک سمن روی تصویر بالا کلیک کنید.