خانه » سر و گردن

Showing all 4 results

paksaman Philadelphia Cervical Collar

گردنبند فيلادلفيا پاک سمن

SKU: 069
472,000 تومان545,000 تومان
Philadelphia collar is a common rigid brace that used to prevent head and neck movement after a spinal cord injury.

Paksaman Semi Rigid Cervical Collar

گردنبند طبی نیمه سخت پاک سمن

SKU: 165
516,000 تومان593,000 تومان
گردنبند طبی ، كه به عنوان آتل گردن نيز شناخته می شود، يك وسيله طبی است كه به عنوان حمايت

Paksaman Soft Cervical Collar for Export

گردنبند طبی نرم پاک سمن

SKU: 040
322,000 تومان370,000 تومان
A cervical collar, also known as a neck brace, is a medical device used to support a person’s neck. Cervical

گردنبند فيلادلفيا نای باز پاک سمن

paksaman Philadelphia Tracheotomy Collar

SKU: 114
524,000 تومان602,000 تومان
گردنبند فيلادلفيا ، بريس محكمی است كه برای جلوگيری از حركات سر و گردن بعد از آسيب، مورد استفاده قرار