خانه » فروشگاه
نمایش 9 24 36

آويز دست شانه ای با بازوبند الحاقی پاک سمن

Paksaman Arm Sling with Shoulder Control

شناسه: 051
661,000 تومان760,000 تومان
اندام فوقانی شامل، بازوها، آرنج، ساعد، مچ دست و انگشتان می شود. اندام فوقانی در معرض بیماری ها و آسيب

آويز دست شانه ای پاک سمن

Paksaman Arm Sling Soft Orthopedic Sling

شناسه: 071
429,000 تومان493,000 تومان
دام فوقانی شامل، بازوها، آرنج، ساعد، مچ دست و انگشتان می شود. اندام فوقانی در معرض بیماری ها و آسيب