تمرینات ورزشی و توانبخشی

ورزش های مفید برای واریس

  1. پیاده روی :

پیاده روی حرکتی ساده است که بدون وارد کردن فشاری بر بدن به تقویت عضلات ساق پا کمک می کند ؛ با تقویت عضلات ساق پا گردش خون نیز بهبود پیدا کرده که برای بیماران مبتلا به واریس بسیار مفید می باشد.

 

  1. دوچرخه سواری :

دوچرخه سواری یکی دیگر از ورزش های مناسب برای مبتلایان به واریس است چراکه باعث قوی تر شدن عضلات ساق پا و در نتیجه بهبود گردش خون پاها می شود.

paksaman

  1. تقویت ساق پا :

مراحل : به صورت صاف ایستاده و پاها را موازی هم قرار دهید ؛ سپس روی نوک انگشتانتان ایستاده و به آرامی پایین بیایید . این حرکت را تا جایی که می توانید تکرار کنید.

paksaman

  1. لیفت پا به بغل :

به پهلو دراز کشیده و پاها را روی هم قرار دهید ؛ سپس پای خود را به آرامی در هوا بلند کرده ، چند ثانیه نگه داشته و دوباره پایین بیارید . این حرکت را چند مرتبه انجام داده و سپس به طرف دیگر دراز کشیده و مجددا تکرار کنید.

paksaman

  1. خم شدن به طرفین :

مراحل : در حالت ایستاده ، پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و دست ها را در طرفین قرار دهید . پای راست را بلند کرده و کمی به سمت راست حرکت دهید سپس زانوی خود را خم کرده به نحوی که پای چپ شما از قسمت لگن خم شده و زانوی شما صاف باشد. تا 10 بشمارید و به حالت ایستاده اولیه بازگردید .این حرکت را در پای دیگر نیز تکرار کنید.

paksaman